KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Son güncelleme tarihi: 04.03.2019

MADDE 1 – Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar ENFİDAN ELEKTRONİK MAĞAZACILIK tarafından sunulan Hizmet/Ürünlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet/Ürün Talebi veya Kurumsal üyelik oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini kullanmayınız. ENFİDAN ELEKTRONİK MAĞAZACILIK aracılık Hizmet/Ürünlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. ENFİDAN ELEKTRONİK MAĞAZACILIK herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya Hizmet/Ürünlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

MADDE 2 – TANIMLAR:

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

 1. a) Enfidan ENFİDAN ELEKTRONİK MAĞAZACILIK Şirketi’ni,
 2. b) “Web Sitesi” https://enfidan.com internet sitesini,
 3. c) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
 4. d) “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
 5. e) “Hizmet/Ürün Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet/Ürün Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
 6. f) “Hizmet/Ürün Veren” Hizmet/Ürün sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Firma kaydı oluşturan ve iş bu kullanıcı sözleşmesini onaylayan vergi mükellefi şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet/Ürün Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet/Ürün Veren adına Hizmet/Ürünleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),İstenen bilgilerin doğruluğu kayıt olan Hizmet/Ürün veren kişiye aittir,Enfidan her kayıt olan ve Hizmet/Ürün vermek isteyen kullanıcıyı bireysel ise bireysel vergi mükellefi , kurumsal ise şirket veya firma kapsamında vergi mükellefi kabul eder,normal vatandaşlar için Enfidan da Hizmet/Ürün alan ve Hizmet/Ürün veren kısımlarımızdan sadece Hizmet/Ürün alan kısmı kullanılabilir.
 7. g) “Firma Profili” Hizmet/Ürün Veren’in Hizmet/Ürün Alan’a sunabileceği Hizmet/Ürünin tanıtımını yapmak, Hizmet/Ürün Alanlar tarafından sunulan Hizmet/Ürün Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

ğ) “Hizmet/Ürün Talebi” Hizmet/Ürün Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet/Ürün Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan Hizmet/Ürün talebi veya niteliğine göre bazı Hizmet/Ürünler açısından ENFİDAN ELEKTRONİK MAĞAZACILIK tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Meslek Profilleri arasından Hizmet/Ürün Veren’e Hizmet/Ürün yönlendirilmesi talebini,

 1. h) “Teklif” Hizmet/Ürün Veren’in, Hizmet/Ürün Alan’ın gönderdiği Hizmet/Ürün Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, Hizmet/Ürünleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,
 2. i) “Sabit Fiyat” Rezervasyon Sistemi’nde Hizmet/Ürün Alan’lara Hizmet/Ürün Veren yönlendirilmesi üzerine, Hizmet/Ürün Alan tarafından Hizmet/Ürün Veren’e ödenecek olan ve Web Sitesi üzerinden Hizmet/Ürün için önceden açıklanan standart birim bedeli,

ı) “Kabul Edilen Teklif” Hizmet/Ürün Veren’ler tarafından Sistem üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet/Ürün Alan tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi veya niteliğine göre bazı Hizmet/Ürünler açısından Rezervasyon Sistemi üzerinden Hizmet/Ürün Talebi’nin onaylanması,

 1. j) “Rezervasyon Sistemi” Niteliğine göre bazı Hizmet/Ürünler açısından Web Sitesi’nde sunulan ve Hizmet/Ürün Alan’ın Hizmet/Ürün Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği Hizmet/Ürüne ilişkin gün ve saat kendisine Hizmet/Ürün Veren yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,
 2. k) “Online Ödeme Sistemi” Hizmet/Ürün Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı Hizmet/Ürüne ilişkin ücretin ve Hizmet/Ürün Veren’in Enfidan ya ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Enfidan veya Enfidan’ın işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet/Ürün Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi,
 3. i) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

MADDE 3 – ENFİDAN TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

EnfidanHizmet/Ürün Veren ve Hizmet/Ürün Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları Hizmet/Ürün, ürün,mal veya Hizmet/Ürün talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. Enfidan.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan Hizmet/Ürünlerin içeriğini kontrol etmez ve yine bu Hizmet/Ürünlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.Web sitesinin elektronik ortamda Hizmet/Ürün sağlayıcısı konumu vardır mal,ürün ve Hizmet/Ürün satışı ile ilgili Hizmet/Ürün alan ve Hizmet/Ürün veren sorumludur, herhangi işçi-işveren ilişkisine aracılık etmez.

MADDE 4 – KULLANIM ŞARTLARI

Üyelik Sistemi

 • Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet/Ürün Talebi gönderebilirler. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Enfidan, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Enfidan, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

 • Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

Hizmet/Ürün Talebi Oluşturulması

 • En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet/Ürün Talebi oluşturabilir.
 • Geçerli bir Hizmet/Ürün Talebi oluşturmak için Hizmet/Ürüne ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
 • EnfidanHizmet/Ürün Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak Hizmet/Ürün Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet/Ürün Alan’a aittir.

Rezervasyon Sistemi

 • Enfidan, niteliğine göre bazı Hizmet/Ürünler için Hizmet/Ürün Alan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik Hizmet/Ürün Veren yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon sistemi sağlar.
 • Rezervasyon sistemine tabi Hizmet/Ürünlerde, Hizmet/Ürün Alan ilgili ödemeyi yaparak Hizmet/Ürün Talebi’ni onaylar. Hizmet/Ürün Alan rezervasyon gününden[1] gün önce kendisine yönlendirilen Hizmet/Ürün Veren detaylarını talep detay sayfasından görüntüleyebilir. Hizmet/Ürün Alan, kendisine yönlendirilen Hizmet/Ürün Veren’i kabul etmezse Hizmet/Ürünin verileceği günden önce destek@Enfidan.com adresine e-posta göndererek Hizmet/Ürün Veren’in değiştirilmesini talep eder. Aksi halde Hizmet/Ürün Veren kabul edilmiş sayılır.

Rezervasyon Sistemi Değişiklik ve İptal Kuralları

 • Hizmet/Ürün Alan, onayladığı Hizmet/Ürün Talebini rezervasyon saatinden 24 saat öncesine kadar destek@Enfidan.com adresine e-mail göndererek gün veya saatini değiştirebilir veya iptal edebilir.
 • İş iptali, Web Sitesi üzerinden bildirilen iletişim yollarıyla yapılmalıdır ve Web Sitesi haricinde yapılamaz.

Firma Profili Oluşturma

 • En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Üye Hizmet/Ürün Veren Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Firma Profili oluşturup Hizmet/Ürün Veren sıfatı kazanabilir.
 • Firma Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Firma Profili ile ilgili Hizmet/Ürünleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.
 • Hizmet/Ürün Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet/Ürün Veren’in yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye Hizmet/Ürün Veren Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet/Ürün sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da Hizmet/Ürünin ifası ile birlikte Hizmet/Ürün Alan’a iletmek Hizmet/Ürün Veren’in sorumluluğundadır. Enfidan ’nun söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Teklif

 • Hizmet/Ürün Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet/Ürün Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet/Ürün Talebi’nde belirtilen Hizmet/Ürüni Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmet/Ürün Alan tarafından kabul edilen Teklif’tir.
 • Teklif sunumu, Hizmet/Ürün Alan tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden Hizmet/Ürüni sağlamak üzere Hizmet/Ürün Alan ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Hizmet/Ürün Veren’in ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.Hizmet/Ürün veren’in vergi mükellefi ve tacir olduğu kabul edilerek Hizmet/Ürün alan kişi veya kuruluşa irsaliye, fatura ve bezeri evrakları vermek kendi sorumluluğundadır.
 • Rezervasyon Sistemi haricinde, onaylanan bir Teklif’e konu olan Hizmet/Ürüne ilişkin her türlü değişiklik Hizmet/Ürün Alan ile birlikte Hizmet/Ürün Veren tarafından ortaklaşa olarak Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi’nden gönderilen bir Hizmet/Ürün Talebi’ne ilişkin olarak Enfidan’ya bildirilmeksizin, Enfidan’ya aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği Enfidan tarafından tespit edilirse, Enfidan sağlanan Hizmet/Ürüne ilişkin komisyon bedeli talep edebilir.Hizmet/Ürün verenden teklif verirken dijital içerik için 5 tl gider ücreti alınır bu ücret Hizmet/Ürün verenin mal ve Hizmet/Ürün içeriğini sattığı için kullanılan , sms ve data Hizmet/Ürünleri ve sitenin Hizmet/Ürün sağlayıcı vasfından dolayı Hizmet/Ürün verenin site içerisindeki görsel ve yazısal barınmaları için kullanılır,bu ücret Enfidan tarafından telefon ile aranmak şeklinde olursa teklif başı ücreti 10 ve üstü şeklinde olabilir bu fiyatlandırmayı Enfidan ilgili tarafa ileterek sistem içi hesap bakiyesinden düşebilir ve Enfidan.com sitesi sadece portal Hizmet/Ürüni verdiğinden herhangi bir işveren- işçi ilişkisine aracılık etmez.Hizmet/Ürün verenden Hizmet/Ürünin tutarının  % 5 ila % 10 u arasında Enfidan komisyon bedeli isteyebilir bu bedeli Hizmet/Ürün veren kabul etmiştir.Hizmet/Ürün Veren kişi ve kurumları vergi mükellefi kabul eder.Eğer sms ile bilgi almak ve vermek ayrıca dijital içeriklerinizi sitete barındırmak istemiyorsanız siteyi kullanmayınız.Enfidan istediği zaman Hizmet/Ürün veren’ in profil sayfasını askıya alabilir silebilir.
 • Verilen Teklifler Hizmet/Ürün Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet/Ürün Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden Enfidan’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Firma ProfiliHizmet/Ürün Talebi ve Tekliflerin İçeriği

 • Meslek Profilleri, Hizmet/Ürün Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde Enfidan nun sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet/Ürün Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir.
 • Meslek Profilleri, Hizmet/Ürün Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet/Ürün Veren, Hizmet/Ürün Alan veya Kullanıcı’ya ait olup Enfidan’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ödeme:

 • Hizmet/Ürün Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, Hizmet/Ürünin ifası sonrasında Hizmet/Ürün Veren’e doğrudan ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Hizmet/Ürün Veren, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında Enfidan’ya bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet/Ürün Alan’dan tahsil eder.
 • Online Ödeme Sistemi’ne Enfidan’nun işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet/Ürün Alan ve Hizmet/Ürün Veren arasındaki ilişki …Enfidan’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.
 • Online Ödeme Sistemi kullanıldığında Hizmet/Ürün karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet/Ürün Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu Hizmet/Ürüne ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler …Enfidan’dan talep edilemeyecek olup Enfidan yalnızca kendi verdiği Hizmet/Ürünlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için Hizmet/Ürün Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.
 • Hizmet/Ürün Alanların Hizmet/Ürün bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda ………… Hizmet/Ürün Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Enfidan’nun, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan Hizmet/Ürünlerin ilgili Hizmet/Ürün Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet/Ürün Talebi’ne uygun Hizmet/Ürün Veren bulunamaması veya Hizmet/Ürünin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet/Ürün Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet/Ürün Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.
 • Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Enfidan yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

Hizmet/Ürün Bedeli İadesi/Cayma Hakkının Kullanılması

 • Hizmet/Ürün Alan, Hizmet/Ürünin ifa edilmemiş olması şartıyla, Hizmet/Ürün Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak Rezervasyon Sistemi’nde Hizmet/Ürün başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar bulunur. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [destek@Enfidan.com] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.
 • Hizmet/Ürün Bedeli İadesi ilgili Hizmet/Ürün Veren tarafından yapılacaktır. Hizmet/Ürün Bedeli Enfidan.’dan talep edilemez. Enfidan yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

Hizmet/Ürün Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;

Hizmet/Ürün Talebinin ilgili Hizmet/Ürün Veren’e iletilememesi nedeniyle Hizmet/Ürün Talebinin zorunlu iptali;

Hizmet/Ürün Veren’in edimi ifa etmediği veya Teklif’in Hizmet/Ürün Alan tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali;

Hizmet/Ürün kapsamının Teklif’le uyuşmaması nedeniyle Hizmet/Ürünin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

o İfa edilen Hizmet/Ürünten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Hizmet/Ürün Veren onayının alınmasının akabinde yapılan onay iptali; ve

o Onaylanan Hizmet/Ürünin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır.

 • … Enfidan Hizmet/Ürün Veren ve Hizmet/Ürün Alan arasında ödeme, indirim veya iade gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmet/Ürünlerde ücret iadesi, Hizmet/Ürün Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.
 • EnfidanHizmet/Ürün Veren ve Hizmet/Ürün Alanlar arasında Hizmet/Ürün iptal, indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Hizmet/Ürün Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

 • Enfidan’nun Hizmet/Ürün Alan ile Hizmet/Ürün Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. EnfidanHizmet/Ürün Alan ve Hizmet/Ürün Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet/Ürün Alan’ın bölgesinde, Hizmet/Ürün Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet/Ürün Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet/Ürün Alanlar Hizmet/Ürün Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.
 • Web Sitesi aracılığı ile Hizmet/Ürün Verenler’den alınacak Hizmet/Ürün ve ürünlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet/Ürün Verenlere aittir. Enfidan.’nun hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
 • EnfidanHizmet/Ürün Veren’i veya Hizmet/Ürünlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen Hizmet/Ürünlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Enfidan,Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet/Ürün Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet/Ürün Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Enfidan’nun vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
 • EnfidanHizmet/Ürün Veren ve Hizmet/Ürün Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet/Ürün Veren’in sağlayacağı Hizmet/Ürün sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet/Ürün Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan …Enfidan ..’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Enfidan Rezervasyon Sistemi’nde yalnızca Hizmet/Ürün Veren’lerin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından Hizmet/Ürün Alanlara uygun olan Hizmet/Ürün Veren profillerini yönlendirir. Enfidan yalnızca, Hizmet/Ürünlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.
 • Enfidan.. Hizmet/Ürün Verenlerin güvenilirliği, ilgili Hizmet/Ürüni sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, Hizmet/Ürünlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, Hizmet/Ürün kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya Hizmet/Ürün kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Enfidan, Rezervasyon sisteminde yer alan Hizmet/Ürünlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet/Ürün Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet/Ürün Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Enfidan.. tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet/Ürün Veren’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.
 • Rezervasyon Sisteminde Hizmet/Ürün Alan’dan veya Hizmet/Ürün Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, Hizmet/Ürün başlama saatinde Hizmet/Ürün Alan’ın adreste bulunmaması, Hizmet/Ürün Veren’in ilgili tarih ve saatte Hizmet/Ürünin ifası için gitmemesi vb.) dolayı Enfidan.’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. … Enfidan söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet/Ürün Veren’e veya Hizmet/Ürün Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.
 • Hizmet/Ürün Veren tarafından Firma Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet/Ürün Veren tarafından taahhüt edilmektedir, …Enfidan’nun hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
 • Hizmet/Ürüne ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet/Ürün Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet/Ürün Veren’e aittir. …Enfidan’nun ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet/Ürün Verenlere aittir.
 • Enfidan Hizmet/Ürün Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet/Ürün Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.
 • Hizmet/Ürün Veren ile Hizmet/Ürün Alan arasında yapılacak Hizmet/Ürün sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur… Enfidan tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen Hizmet/Ürünler ve ürünlerden dolayı, Enfidan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
 • Enfidan, sisteminde kayıtlı Hizmet/Ürün Alanların isim, adres ve telefon numarasının Teklif oluşturulması veya ilgili Hizmet/Ürünin verilmesine yönelik olarak Hizmet/Ürün Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet/Ürün Alan ve Hizmet/Ürün Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Hizmet/Ürün Alan bilgileri Enfidan tarafından Hizmet/Ürün Veren ile Hizmet/Ürünin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile Hizmet/Ürünin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet/Ürün Veren tarafından ayrıca Hizmet/Ürün Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet/Ürün Alan ile Hizmet/Ürün Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Enfidan ile Hizmet/Ürün Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

Hizmet/Ürün Alan’ın Yükümlülükleri

 • Hizmet/Ürün Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet/Ürün Alan’a aittir.
 • Hizmet/Ürün Alan, Hizmet/Ürün Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet/Ürün verildiği takdirde Hizmet/Ürün Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.
 • Hizmet/Ürün Alan, bir Hizmet/Ürün Veren’in Teklifi’ni kabul ettiğinde veya Rezervasyon Sistemi’nde Hizmet/Ürün Talebini onayladığında, Hizmet/Ürün Veren’e verilen Hizmet/Ürünler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.
 • Hizmet/Ürün Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet/Ürün Talebi’ne ilişkin olarak …Enfidan‘nun bilgisi dahilinde olmaksızın, …Enfidan .’yu dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet/Ürün Veren ile iletişime geçmeyecektir.
 • Hizmet/Ürün Alan, Hizmet/Ürün Veren ile yaptığı sözleşmede, Enfidan’nun hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
 • Hizmet/Ürün Alan ilgili Hizmet/Ürün tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda …Enfidan .’yu bilgilendirmeyi kabul eder.
 • Hizmet/Ürün Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Enfidan.’nun a Enfidan olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan …Enfidan sorumlu Enfidan.
 • Hizmet/Ürün Alan, Hizmet/Ürüne ilişkin olarak tüm vergilerden, Enfidan’nun gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

Enfidan’ya Verilen Yetkiler

 • Enfidan sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak Enfidan.’ya herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle …Enfidan’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
 • Enfidan veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet/Ürün Alan ve Hizmet/Ürün Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Enfidan ’nun Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Enfidan veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında Hizmet/Ürün Talebi’ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
 • Enfidan, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. ……Enfidan, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler …Enfidan ’nun gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 • Enfidan Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni Hizmet/Ürün veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@Enfidan.com.tr] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
 • Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde …Enfidan., kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, …Enfidan kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
 • Kullanıcılardan Hizmet/Ürün Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Enfidan tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Enfidan ’nun söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır…Enfidan, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Enfidan dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
 • Hizmet/Ürün Veren ve Hizmet/Ürün Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Enfidan tarafından yayınlanmış olması Hizmet/Ürün Veren ve Hizmet/Ürün Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
 • EnfidanHizmet/Ürünlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.
 • Enfidan , dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
 • Enfidan Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

(a) Enfidan Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

(b) Enfidan ., Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Sorumluluk Sınırlamaları

 • Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Enfidan, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
 • Enfidan, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
 • Enfidan. koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 • Enfidan 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet/Ürün Veren’in verdiği Hizmet/Ürünlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet/Ürün Alan’ın verilen Hizmet/Ürün karşılığında Hizmet/Ürün Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Telif Hakkı Politikası

 • Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Enfidan, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
 • Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı …Enfidan’ya aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
 • Enfidan.’ya iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Enfidan ’ya aittir. …Enfidan söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Enfidan, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

 • Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Enfidan (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
 • Web Sitesi Enfidan kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Enfidan , bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Enfidan , Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
 • İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
 • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

 • İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
 • Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Sakarya(Sapanca) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

BILGILERIN SAKLANMASİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 • Enfidan. sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
 • Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Enfidan .’nun ticari defter ve kayıtları ile Enfidan. sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

 • Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan …Enfidan ’nun ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Enfidan Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
 • Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Enfidan tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Home
Hesabım
Sepet
Arama
Alışveriş Sepeti 0

Sepetiniz boş.